Aarhus Universitets segl

Organisation


DeiC Interactive HPC Konsortiet

Aarhus Universitet er en del af DeiC Interactive HPC Konsortiet. De øvrige medlemmer af konsortiet er SDU og Aalborg Universitet. Computerressourcerne er placeret på SDU og Aalborg Universitet, mens Aarhus Universitet er ansvarlig for de avancerede tjenester, der tilbydes forskere ved hjælp af Interactive HPC og administrationen af ​​interactivehpc.dk - en digital ressource til DeiC Interactive HPC front offices.

The Danish e-infrastructure Cooperation

The Danish e-infrastructure Cooperation (DeiC) koordinerer dansk digital infrastruktur som paraply for de otte danske universiteter for at sikre levering af computer-, lagrings- og netværksinfrastruktur til dansk forskning, undervisning og innovation.

Ejerne af DeiC er Ministeriet for Videregående Uddannelse og Videnskab og de danske universiteter i fællesskab. Universiteterne og DeiC samarbejder om etablering og drift af det nationale HPC-landskab, som skal sikre den nødvendige og tilstrækkelige regnekraft til dansk forskning nu og i fremtiden. Universiteterne varetager drift og udvikling, mens DeiC har en koordinerende rolle.