Aarhus Universitets segl

Det nationale HPC landskab

Det nationale HPC landskab

DeiC Interactive HPC er en del af det nationale HPC-landskab bestående af forskellige typer supercomputere, der er tilgængelige for alle forskere tilknyttet de danske universiteter. Formålet med dette landskab er at sikre den nødvendige og tilstrækkelige regnekraft til dansk forskning nu og i fremtiden.

Universiteterne varetager drift og udvikling, mens DeiC har en koordinerende rolle. Det nationale HPC-landskab er finansieret af de danske universiteter og Uddannelses- og Forskningsministeriet.


DeiC Interactive HPC 

DeiC Interactive HPC er et interaktivt digitalt forskningsmiljø med adgang via UCloud.

Karakteristika for Interactive HPC:

 • Interaktiv – du kan interagere med jobs
 • Persistent storage
 • Adgangsstyring på projekt- og delprojektniveau. En projekt-PI kan oprette adgang til projektdata specificeret på gruppe- eller individniveau.
 • Forudinstallerede applikationer, der kan tilpasses efter behov til individuelle app-forekomster.
 • Persistent software og biblioteks-stack til f.eks. Python i Jupyter, RStudio eller Julia.
 • Både studerende og ansatte har adgang til DeiC Interactive HPC.
 • Kræver et minimumsniveau af teknisk ekspertise og er velegnet til både nye brugere og studerende samt erfarne brugere.

DeiC Large Memory HPC 

DeiC Large Memory HPC er en lille klynge beregnet til beregninger, der kræver en stor mængde hukommelse - konfigureret som et traditionelt HPC-system.

Large Memory HPC fokuserer på problemløsning med en struktur, der ikke let eller effektivt kan fordeles mellem mange computerknudepunkter. Dette er en type system, der er karakteriseret ved typisk relativt få kerner med adgang til et stort globalt adresserbart hukommelsesområde.

Applikationen er særlig ideel inden for visse områder af klassisk kemi, fysik, signalbehandling med for eksempel håndtering af store matrixproblemer og kvantekemi.

Karakteristika for Large Memory HPC:

 • For det meste uovervågede batchjobs
 • Store datasæt i hukommelsen
 • Store arbejdsgange
 • Kræver en vis grad af teknisk ekspertise at bruge

DeiC Throughput HPC 

DeiC Throughput HPC-systemet er repræsenteret i det nationale HPC-landskab af computerressourcer leveret af Sophia HPC-klyngen, GenomeDK-klyngen og Computerome2-klyngen.

Throughput HPC bruges typisk til beregninger på big data inden for områder som sundhedsvidenskab, tekniske simuleringer, kemi, fysik og bioinformatik.

Karakteristika for Throughput HPC:

 • For det meste uovervågede batchjobs
 • Mange job/mange kerner
 • Store arbejdsgange (uhomogene jobs)
 • Kræver en vis grad af teknisk ekspertise at bruge

LUMI Capability HPC 

Capability HPC er den europæiske præ-exascale supercomputer, LUMI, og den er placeret i CSC-datacentret i Finland. LUMI er finansieret 50 % af EuroHPC Joint Undertaking og 50 % af et konsortium af lande, herunder Danmark.

LUMI tilbyder en opsætning, der ligner den for Throughput HPC, men med den meget høje hardware, der gør det muligt for LUMI at håndtere beregninger, der overgår kapaciteten for Throughput HPC på grund af latens eller hukommelse.

Karakteristika for Capability HPC:

 • For det meste uovervågede batchjobs
 • Mange job/mange kerner
 • Store arbejdsgange
 • Kræver en vis grad af teknisk ekspertise at bruge

DeiC Integration Portal

Det er nu muligt for forskere at få adgang til DeiC HPC-systemerne via en fælles national portal. Størstedelen af ​​DeiC HPC-tjenesterne er allerede en del af portalen: DeiC Interactive HPC, DeiC Large Memory HPC og en del af DeiC Throughput HPC (Sophia). De resterende dele af DeiC Throughput HPC vil blive tilføjet i fremtiden.

Hvad angår LUMI, er integrationen indtil videre begrænset til projektledelse og anmodninger om ressourcer. Det er endnu ikke muligt at køre jobs på LUMI direkte fra DeiC Integration Portal.