Aarhus Universitets segl

Databeskyttelse


DeiC Interactive HPC er etableret på eScience-centret på Syddansk Universitet (SDU) og CLAAUDIA på Aalborg Universitet, som begge har en ISO/IEC27001 certificering senest fornyet i 2023. 

DeiC Interactive HPC leveres via UCloud-platformen, som er placeret i Danmark og drevet af danske universiteter. 

Der foreligger en rammedatabehandleraftale mellem Aarhus Universitet og Syddansk Universitet, som muliggør opbevaring og behandling af følsomme data i DeiC Interactive HPC. Det betyder, at forskere ved Aarhus Universitet kan bruge DeiC Interactive HPC til persondata (fortrolige og følsomme). 

Følgende er minimumskravene for alle tjenester, der bruges til persondata: 

  • Ved brug af DeiC Interactive HPC skal forskeren foretage en risikovurdering af de specifikke data (GDPR-krav). 
  • Derudover skal DeiC Interactive HPC’s vilkår og betingelser accepteres og dermed også DeiC Interactive HPC’s brugsbetingelser og databehandlingsbetingelser for det konkrete projekt. Dette sker, når forskeren bruger DeiC Interactive HPC første gang. Tryk på "Jeg accepterer/accepterer/etc." i Interactive HPC svarer til at underskrive en aftale om brug af tjenesten. Tegningsberettiget ved Aarhus Universitet er som regel institutleder, og det er derfor nødvendigt, at forskeren forud for at acceptere noget på hjemmesiden får godkendelse og bemyndigelse af sin institutleder til at acceptere vilkårene for de pågældende data. 
    Ønsker forskeren efterfølgende at anvende DeiC Interactive HPC til behandling af data under et nyt projekt, er det forskerens eget ansvar at sikre sig bemyndigelse af sin institutleder til denne anvendelse. DeiC Interactive HPC anmoder kun om accept af vilkår og betingelser ved oprettelse af brugerkonto ved forskerens første projekt. 
    Hvis forskeren – på baggrund af risikovurderingen af de konkrete data – vurderer, at der skal gives yderligere instrukser til Syddansk Universitet, er det forskerens ansvar at sikre, at disse gives til Syddansk Universitet.